Projekt „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

NAPISZ DO NAS!

Ty też możesz być przedsiębiorcą

Zapraszamy na cykliczne szkolenie, które odbywa się w ramach wsparcia oferowanego przez Inkubator Przedsiębiorczości pt: Ty też możesz być przedsiębiorcą!

Moduły :

Moduł 1. Ty też możesz być przedsiębiorcą ! — Udogodnienia dla OzN w zakładaniu działalności gospodarczej, Dostępne formy prowadzenia biznesu-JDG, podmiot ekonomii społecznej, nierejestrowana działalność gospodarcza, spółki itp. 1.04.2023 sobota godz. 10.00 platforma Clickmeeting

Moduł 2. Pozyskiwanie dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej. — Gdzie i jak szukać dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnościami. Przykładowy wniosek, na co zwrócić w takowym uwagę 5.04.2023 środa godz. 16:00 platforma Clickmeeting

Moduł 3. Jak zamienić pomysł w dochodowy biznes – tworzenie biznesplanu w oparciu o model Canvas. część 1 — Model Canvas – w praktyce, czyli tworzenie biznesplanu 12.04.2023 środa godz. 16:00 platforma Clickmeeting

Moduł 4. Jak zamienić pomysł w dochodowy biznes – tworzenie biznesplanu w oparciu o model Canvas. część 2 — Prowadzący otrzymuje mailem stworzone przez uczestników w czasie warsztatu biznesplany – do sprawdzenia i ewentualnie dalszej konsultacji z doradcą dedykowanym indywidualnie do uczestnika 19.04.2023 środa godz. 16:00 platforma Clickmeeting

Moduł 5. Obowiązki pracodawcy. – Obowiązki ZUS, US, możliwe formy prowadzenia działalności gospodarczej. — Obowiązki ZUS, US, możliwe formy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Uczestnik może wybrać dowolny temat modułu, w którym chce wziąć udział – jedyne moduły, w których należy wziąć udział to 3 i 4 „Jak zamienić pomysł w dochodowy biznes – tworzenie biznesplanu w oparciu o model Canvas. cz.1 i 2”

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać skany wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych oraz orzeczenia o niepełnosprawności.

W późniejszym terminie należy przesłać oryginały w formie papierowej na adres:

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość

Poniatowskiego 33 D

71-111 Szczecin „Inkubator Przedsiębiorczości NGO”