Projekt „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

NAPISZ DO NAS!

Co możesz
od nas dostać?

  • Wsparcie specjalistów na każdym etapie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, zaczynając od biznesplanu;
  • Usługi z zakresu m.in. prawa, zarządzania, finansów, księgowości i marketingu;
  • Pomoc w ubieganiu się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój.

Poniżej przedstawiamy tematykę szkoleń realizowanych w ramach działań Inkubatora.

Uwaga! W szkoleniach mogą wziąć udział TYLKO uczestnicy projektulink do zgłoszenia do projektu.

Canva w praktyce – o fontach, inspiracjach i tworzeniu materiałów graficznych – o kompozycji, fontach, skąd czerpać inspiracje, podstawowa wiedza na temat łączenia kolorów, podstawowe zagadnienia na temat prawa autorskiego.
Prowadząca: Hanna Wysocka.
Terminy: chwilowo brak terminów,
Zgłoszenie: FORMULARZ

Ty też możesz być przedsiębiorcą! – dostępne formy prowadzenia biznesu- JDG, podmiot ekonomii społecznej, nierejestrowana działalność gospodarcza, spółki itp.
Prowadzący: Jacek Wójcikiewicz.
Terminy: chwilowo brak terminów.
Zgłoszenie: FORMULARZ

Pozyskiwanie dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej – gdzie i jak szukać dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby z niepełnosprawnościami. Przykładowy wniosek, na co zwrócić w takowym uwagę
Prowadzący: Jacek Wójcikiewicz.
Terminy: chwilowo brak terminów.
Zgłoszenie: FORMULARZ

Jak zamienić pomysł w dochodowy biznes – tworzenie biznesplanu w oparciu o model Canvas – Model Canvas – w praktyce, czyli tworzenie biznesplanu. Uwaga, szkolenie składa się z dwóch części
Prowadzący: Jacek Wójcikiewicz.
Terminy: chwilowo brak terminów,
Zgłoszenie: FORMULARZ

Obowiązki wobec ZUS i US – obowiązki wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej przez ozn – ZUSy, podatki, ulgi jeśli występują, jak ułatwić sobie pracę w obszarze księgowości działalności, na co zwrócić uwagę, porady dla początkujących.
Prowadząca: Justyna Maćkowiak.
Terminy: chwilowo brak terminów
Zgłoszenie: FORMULARZ

Podmioty Ekonomii Społecznej – czym są, co je wyróżnia, co trzeba zrobić aby zarejestrować PES, plusy minusy działalności PES.
Prowadzący: Wojciech Spychała.
Terminy: chwilowo brak terminów.
Zgłoszenie: FORMULARZ