Projekt „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

NAPISZ DO NAS!

Czym jest Inkubator dla osób z niepełnosprawnością?

Jesteśmy po to, by wspierać Cię w budowaniu własnego biznesu
i niezależności zawodowej.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych realizuje projekt „Włączanie wyłączonych”. Działanie ma wspomóc osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w aktywnym powrocie na rynek pracy. W ramach projektu testowane są trzy instrumenty wspomagania osób niepełnosprawnych.

Weź biznes we własne ręce

Zastanawiasz się nad założeniem własnego biznesu?
Jesteś osobą z niepełnosprawnością i prowadzisz działalność
gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące?
Chcesz zwiększyć swój poziom aktywności zawodowej i potrzebujesz pomocy w rozwijaniu swojej firmy?

Dołącz do nas, skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów.
Jesteśmy tu dla Ciebie i Twojego biznesu. 
Nowoczesny Inkubator przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnością działa od stycznia 2023 roku, zarówno w formule online na terenie całego kraju i/lub na bezpośrednich spotkaniach w siedzibie Inkubatora.

Warunki udziału

Z usług Inkubatora OzN NGO może skorzystać osoba, która:

  • ma udokumentowaną niepełnosprawność;
  • złoży wypełnione  dokumenty rekrutacyjne;
  • rozważa i zastanawia się nad otwarciem własnego biznesu;
  • prowadzi już działalność gospodarczą (nie dłużej niż 24 miesiące)

Szczególnie zapraszamy osoby, które chcą zdobyć wiedzę i kompetencje w zakresie biznesu lub skorzystać z rzetelnego specjalistycznego doradztwa dla przedsiębiorców. 
Wszystkie usługi oferowane przez Inkubator przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnościami są bezpłatne!