Projekt „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

NAPISZ DO NAS!

Jesteśmy po to, by wspierać Cię w budowaniu własnego biznesu i niezależności zawodowej

Jesteśmy po to, by wspierać Cię w budowaniu własnego biznesu i niezależności zawodowej

Wsparcie w inkubatorze przedsiębiorczości dedykowane jest osobom z niepełnosprawnością, które zastanawiają się nad założeniem własnego biznesu; prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące; chcą zwiększyć swój poziom aktywności zawodowej i potrzebują pomocy w rozwijaniu swojej firmy. W aktualnościach zamieszczane będą informacje o nowych szkoleniach i ustalonych dyżurach doradców. Zachęcamy do ich śledzenia. W sprawach … Czytaj dalej

Ty też możesz być przedsiębiorcą

Ty też możesz być przedsiębiorcą

Zapraszamy na cykliczne szkolenie, które odbywa się w ramach wsparcia oferowanego przez Inkubator Przedsiębiorczości pt: Ty też możesz być przedsiębiorcą! Moduły : Moduł 1. Ty też możesz być przedsiębiorcą ! — Udogodnienia dla OzN w zakładaniu działalności gospodarczej, Dostępne formy prowadzenia biznesu-JDG, podmiot ekonomii społecznej, nierejestrowana działalność gospodarcza, spółki itp. 1.04.2023 sobota godz. 10.00 platforma Clickmeeting … Czytaj dalej