Projekt „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

NAPISZ DO NAS!

Jesteśmy po to, by wspierać Cię w budowaniu własnego biznesu i niezależności zawodowej

Wsparcie w inkubatorze przedsiębiorczości dedykowane jest osobom z niepełnosprawnością, które zastanawiają się nad założeniem własnego biznesu; prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące; chcą zwiększyć swój poziom aktywności zawodowej i potrzebują pomocy w rozwijaniu swojej firmy.

W aktualnościach zamieszczane będą informacje o nowych szkoleniach i ustalonych dyżurach doradców. Zachęcamy do ich śledzenia.

W sprawach związanych z uczestnictwem w Projekcie i dokumentacją można kontaktować się pod numerem 790 799 890.