Projekt „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

NAPISZ DO NAS!

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z darmowego wsparcia. Chcesz wiedzieć więcej?
Zadzwoń lub napisz:

Dokumenty wyślij na adres:

  • ul. Welecka 38, 72-006 Mierzyn

Operator projektu:
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Bez Granic”
ul. Moczyńskiego 8, 70-492 Szczecin