Projekt „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”, nr POWR.02.06.00-00-0065/19, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Beneficjent: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość projektu: 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z EFS wynosi 21 879 140,76 PLN.

NAPISZ DO NAS!

Rozwijaj
przedsiębiorczość
w inkubatorze OzN

Jak to działa?

  • Postawisz pierwsze kroki na drodze do otwarcia własnego biznesu;
  • Pokonasz problemy utrudniające aktywność zawodową;
  • Poznasz nowe informacje o narzędziach rynku pracy;
  • Skorzystasz z usług specjalistów związanych z biznesem;
  • Dowiesz się o możliwości otrzymania środków wspierających Twój rozwój;
  • Zadbamy o to, by wszystkie usługi były odpowiednio dostosowane do Twoich potrzeb.

Aktualności